• شرکت معماری ساختمانی خانه کنار

  معماری ساختمانی خانه کنار
 • شرکت معماری ساختمانی خانه کنار

  معماری ساختمانی خانه کنار
 • شرکت معماری ساختمانی خانه کنار

  معماری ساختمانی خانه کنار
 • شرکت معماری ساختمانی خانه کنار

  معماری ساختمانی خانه کنار
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

تاریخچه شرکت خانه کنار

شرکت خانه کنار در سال 1360 تحت شماره 122 در اداره ثبت شرکتها با هدف انجام پروژه های مختلف معماری و ساختمانی به ثبت رسید. این شرکت طی سالیان گذشته و در حال حاضر افتخار همکاری و ارائه خدمات بسیاری را دارد. حوزه فعالیت شرکت در سالهای گذشته در تهران ،مشهد و کلیه شهرهای مازندران بوده است. بر اساس سیاست های مدیران شرکت ، فعالیت های کاری از ابتدا در هر 3 زمینه طراحی و مهندسی، تامین تجهیزات و ساخت و اجرا به صورت ترکیبی و تفکیکی انجام گرفته است.